چشم انداز و ماموریت

 چشم انداز دیپارتمنت علوم سیاسی

تقویت و کاربردی کردن دانش سیاسی برای بهبود رفتارهای سیاسی جامعه.

 بیانیه مأموریت دیپارتمنت علوم سیاسی

دیپارتمنت علوم سیاسی در فضای رقابتی موجود به دنبال ارایه کیفیت برتر آموزشی در کشور می باشد تا علاوه برافزایش اعتماد جامعه به دانشگاه های غیر دولتی ، بسترساز شکل گیری جامعه علمی کارآمد در کشور بوده و دانش سیاسی را در افغانستان ارتقاء بخشد. تخصص گرایی دیپارتمنت به جامعه پذیری سیاسی و تقویت سازمانهای تصمیم گیرنده و کارگزاران نخبه کمک می نماید. کیفیت برتر آموزشی دیپارتمنت و کاربردی ساختن دانش سیاسی تا به امروز در قامت کارگزاران متخصص در نهادهای دولتی و غیر دولتی سالهاست که منبع اعتبار بوده است و دیپارتمنت ، خود را مکلف می داند این روند را تقویت نماید. گسترش عرصه فعالیت های علمی و پژوهشی دیپارتمنت با هدف تنوع خدمات آموزشی و پژوهشی، امکان خلاقیت و نوع آوری اساتید و محصلین را فراهم می سازد. و توانایی و مهارتهای آن ها را برای بازار کار ارتقاء می بخشد.

پلان استراتیژیک دیپارتمنت علوم سیاسی

 

0 0 votes
Article Rating

Sharingچاپ
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

2024-03-02