سمینار آگاهی دهی از قانون دسترسی به اطلاعات برگزار شد

دیپارتمنت علوم سیاسی دانشگاه کاتب با همکاری کمیسیون مستقل دسترسی به اطلاعات، سمیناری را تحت عنوان آگاهی دهی از قانون دسترسی به اطلاعات در روز پنجشنبه مورخ ۱۶ عقرب ۱۳۹۸ برگزار کرد.
این برنامه با حضور محترم زهرا موسوی، حمدالله ارباب، خلیل جیحون، اعضای کمیسیون دسترسی به اطلاعات و اشتراک محصلان از پوهنحی های مختلف پوهنتون، تدویر یافت.
در ابتدای برنامه، محترم دکتر ابوالفضل فصیحی آمر دیپارتمنت علوم سیاسی دانشگاه کانب ضمن خوش‌آمد گویی به مهمانان برنامه صحبت های کوتاهی را اظهار کرد. ایشان بیان کرد عصر امروز عصر دموکراسی است و آنرا نظام کارآمد عنوان نمود. وی، حکومتداری خوب را نتیجه تطبیق نظام دموکراسی به گونه ی واقعی آن و نظارت همگانی را از اصول دموکراسی یاد کرد. وی، افزود حکومتداری خوب را زمانی میتوان بنیان نهاد که نظارت همگانی وجود داشته باشد و نظارت همگانی وقتی امکان پذیر است که مردم به اطلاعات موجود در ادارات دسترسی داشته باشند. همچنان وی، شفافیت، حسابدهی و پاسخگویی را از شاخص های اصلی حکومتداری خوب بیان کرد و انرا در گیرو سهم فعالانه شهروندان در امورات حکومتداری دانست. ایجاد کمسیون دسترسی به اطلاعات و تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات را مکانیزم مهم برای چرخش اطلاعات، آزادی مطبوعات و تأمین حقوق شهروندان یاد کرد.

در این برنامه محترم زهرا موسوی، دسترسی به اطلاعات را از حقوق اساسی شهروندان و ابزار مؤثر برای مبارزه با فساد اداری عنوان نمود. وی، دسترسی به اطلاعات را به عنوان قدرت اجتماعی مردم، در تأمین شفافیت، حسابدهی و حاکمیت قانون در جوامع دموکراتیک با اهمیت خواند. همچنان، تأکید نمود شهروندان افغانستان باید از این حق قانونی و بشری خویش آگاهی یابد و از آن در جهت پاسخگو ساختن ادارات استفاده نمایند. شهروندان در نظام مردم سالاری، از طریق سهم گیری در تصمیم گیری های دولتی در جهت عرضه خدمات به شهروندان و تعیین سرنوشت جمعی آنان، حکومتداری خوب را بنیان گذاری می کنند. از این جهت سهم فعالانه شهروندان در امور حکومتداری از طریق دسترسی به اطلاعات می تواند مفید واقع گردد و از میزان فعالیت و عملکرد دولت در راستای تأمین حقوق شان، اطمینان حاصل نمایند.
در این برنامه محترم خلیل جیحون، قانون دسترسی به اطلاعات را با ارائه پریزینتیشن در مورد طرز دسترسی به اطلاعات، حمایت اشخاص، میعاد ارایه اطلاعات، روش ارایه اطلاعات، مسؤولین اطلاع رسانی، وظایف مسؤول اطلاع رسانی در ادارات، مکلفیت ادارات در نشر پیشگیرانه اطلاعات، ممنوعیت دسترسی به اطلاعات، شکایت و طرز رسیدگی به آن نزد کمیسیون، تخلفات و مؤیدات تأدیبی و مصئونیت اشخاص معلومات مفصلی بر اساس قانون تشریح نمود.
در اخیر به سوالات اشتراک کنندگان پاسخ ارایه گردید.

0 0 votes
Article Rating

Sharingچاپ
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

2024-03-02